Kostenreductie
Investeringen in uw toekomst (voor meer dan 30 jaar). Deze zijn zeer snel terugverdiend.

Stookolieprijzen stijgen voortdurend richting 1-euro per liter -
de oplossing: nieuwe energiebesparende vensters!

Het vervangen van oude vensters met enkele beglazing is echter niet alleen ecologisch zinvol maar is ook in hoge mate economisch. De investering in nieuwe vensters is ook financieel na korte tijd rendabel want bij de momenteel hoge olieprijzen zijn nieuwe vensters meestal binnen minder dan 10 tot 12 jaar terugverdiend, zoals blijkt uit het volgende rekenvoorbeeld. Als de raamkozijnen nog intact zijn, hoeven vaak alleen de glasplaten vervangen te worden. Ervaren vaklui klaren deze klus bij een eengezinswoning in de regel op één dag.