UNIGLAS® | FACADE nu met abZ

Duurzame bouw is een van de belangrijkste opgaves op de weg naar een klimaat- en hulpbronnensparende toekomst. Dat geven ook de cijfers van het Duitse Bondsministerie van Milieuzaken aan, die aantonen dat ongeveer een derde van het hulpbronnenverbruik in Duitsland door gebouwen wordt veroorzaakt.

Ook uniGlas® draagt hieraan bij. Volgens de EPD (Evironment Product Declaration) voldoet uniGlas® | FACADE niet alleen aan de bouwfysische prestatie-eigenschappen conform EN 13830m, maar ook nog eens aan de hoogste verwachtingen van duurzame bouw.

uniGlas® | FACADE-hout-glascomposietelementen is een speciaal, dragend, gelijmd inzetelement voor façades, waarbij de verglazing rechtstreeks, d.w.z. zonder metalen profielen, op een basisconstructie van gelijmd gelamineerd hout wordt uitgevoerd. Hiervoor wordt een zogeheten koppellijst op de rand van de glasplaat gelijmd, aan de kamerkant, en met de posten en balken van het houten skelet vastgeschroefd. uniGlas® | GEVEL is als volledig glazen façade voor een gebouw zowel verticaal – ook met een tegen vallen beschermde variant – alsook horizontaal verkrijgbaar. Hierbij gaat het om een niet gereguleerd bouwproduct, dat tot nu toe alleen met een ZiE (Zustimmung im Einzelfall – uitzonderlijke toestemming) mocht worden gebouwd.

Maar uniGlas® gaat nog verder. In maart gaf het DiBT (Deutsche Institut für Bautechnik) voor het uniGlas® | GEVEL-hout-glascomposietelement algemene bouwkundige toestemming nr. Z-70.1-226. De “Algemene bouwkundige toestemming (abZ in het Duits)” biedt wezenlijke verlichting voor de planners en handwerkers. Met de abZ krijgt het bouwproduct een gereguleerde constructie. Daardoor is een snelle en ongecompliceerde planning en realisering van het bouwproject mogelijk.

"Alles wat in de abZ is vastgelegd, heeft een doel: veiligheid. Daarmee bieden wij onze klanten een zorgenvrij pakket, van een uitgebreide detailcatalogus en systematiek tot abZ en bewijs van duurzame bouw dankzij de EPD,“ zegt Thomas Fiedler, Hoofd Techniek van  uniGlas®. Hij verklaart verder: “De abZ betekent een duidelijke vereenvoudiging bij het plannen van objecten met uniGlas® | FACADE zonder enorme tijdsverspilling en bureaucratische rompslomp.“

Meer informatie www.uniglas.net

 

 
Bewijs van de algemene bouwkundige toestemming nr. Z-70.1-226 voor uniGlas® | FACADE-hout-glascomposietelementen

 

 

Eerste duurzaamheidspas van uniGlas®. De EPD met milieubalans voor de constructie van uniGlas® | FACADE-hout-glascomposietelementen als basis voor de planning van toekomst-georiënteerde en duurzame bouw.

 

Over de firma UNIGLAS GmbH & Co. KG:

uniGlas®is een in het marktsegment vlakglas unieke samenwerking van onafhankelijke middenstandsondernemers in de isolatieglasproductie en glasveredeling met locaties in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland en Slovenië. UNIGLAS GmbH & Co. KG is in november 1995 opgericht door Duitse en Oostenrijkse bedrijven in Frankfurt/Main en is tegenwoordig gevestigd in Montabaur, in Rijnland-Palts. De onderneming bestaat uit 21 vennoten met 23 bedrijfslocaties en in totaal rond 1500 gekwalificeerde medewerksters en medewerkers. De talrijke bedrijven van de uniGlas®-vennoten veredelen vlakglas met zeer moderne technologieën en installaties en bieden een omvangrijk portfolio van hoogwaardig isolatieglas en speciaal glas aan. De vennoten nemen op gelijkwaardige basis deel aan uniGlas®. De kracht van de samenwerking ligt in het bijzonder in de bundeling van competentie en ervaring, verbonden met een continue technische kennistransfer tussen alle uniGlas®-partners.

Contact voor journalisten en reacties:

Yvonne Kuhlmann

UNIGLAS GmbH & Co. KG

Hoofd Marketing & Communicatie

Robert-Bosch-Straße 10

D-56410 Montabaur

Tel.      +49 (0)2602/94929-100

Fax:     +49 (0)2602/94929-299

 

E-mail:     kuhlmann@uniglas.de

Internet:   www.uniglas.net

 

 

terug