UNIGLAS® levert bijdrage aan duurzaamheid in de bouw

Duurzaam bouwen is een van de belangrijkste opgaven op weg naar een toekomst, waarin het klimaat en de natuurlijke hulpbronnen ontzien worden. Dat bewijzen ook de cijfers van het federale Duitse ministerie van milieu, die aangeven dat rond een derde van het verbruik van natuurlijke hulpbronnen in Duitsland door gebouwen veroorzaakt wordt.

Daarom worden Milieuproductverklaringen (Environmental Product Declarations, EPD) in de bouwbranche steeds belangrijker. De basis van milieuproductverklaringen worden gevormd door ecologische balansen, die de milieu-effecten van bouwproducten transparant, onafhankelijk en begrijpelijk weergeven en gedetailleerde informatie met belastbare cijfers en gegevens leveren. Als 'duurzaamheidspas' vormen EPD's de basis voor het ontwerp van duurzame gebouwen volgens certificeringssystemen voor gebouwen zoals LEED, BREEAM of DGNB.

Ook uniGlas® levert haar bijdrage om bouwen duurzamer te maken. Met het opstellen van een EPD met bijbehorende ecologische balans voor uniGlas® | FACADE hout-glas-composietelementen levert uniGlas® uitgebreide informatie over de milieu-effecten van het product gedurende de gehele levenscyclus.

De verklaring is opgesteld voor het uniGlas® | FACADE hout-glas-composietelement, een speciaal, dragend, gelijmd inzetelement voor de gevel, waarbij de beglazing direct, dat wil zeggen zonder metalen profielen op een onderconstructie van gelaagd hout wordt uitgevoerd. Hiervoor wordt een zogenaamde koppellijst op de rand van de ruit aan de kamerzijde gelijmd en vastgeschroefd aan de stijlen en dwarslatten van het houten skelet. uniGlas® | FACADE is een volledig glazen façade aan de huls van het gebouw en is zowel bedoeld voor het verticale gedeelte, ook met gezekerde variant tegen vallen, als voor het horizontale gedeelte.

Zoals aangetoond in de EPD voldoet uniGlas® | FACADE aan alle bouwfysieke kwaliteitseisen van EN 13830. Voor de productie worden geen stoffen gebruikt die op basis van REACH aangegeven moeten worden. In het bijzonder moet echter het enorme aandeel van 88 procent aan duurzame grondstoffen worden benadrukt. Zo kan in de productiefase een aardopwarmingsvermogen (GWP – Global Warming Potential) van -11,4 kg CO2-equivalent worden aangetoond. Bij deze indicator wordt rekening gehouden met de hoeveelheid koolstofdioxide die tijdens de aangroei van biomassa uit de atmosfeer wordt opgenomen en in het materiaal wordt vastgehouden. Deze waarde wordt verrekend met de uitstoot van broeikasgas die bij de productie ontstaat.

De gegevens in de verklaring zijn gebaseerd op de Europese norm DIN 15804, die voor alle soorten bouwproducten en bouwdiensten geldt. Ze geven de milieu-effecten van het bouwproduct transparant, onafhankelijk en begrijpelijk weer. Zo behoort de EPD tot de belangrijke criteria voor de certificering voor duurzaamheid van bouwwerken. De EPD wordt aanbevolen door de EU-verordening voor bouwproducten (BauPVO).

"Met de milieuproductverklaring tonen wij ons product met maximale transparantie en leveren wij architecten, ontwerpers en uitbestedende instanties betrouwbare informatie aan voor de opzet van duurzame bouwprojecten," verklaart Thomas Fiedler, Technisch Manager van uniGlas®. Verder meldt hij: "Deze EPD sterkt ons in ons voornemen om de milieuvriendelijkheid van onze producten continu te blijven verbeteren en zo ons concurrentievermogen te versterken.“

Meer informatie www.uniglas.net

 

Eerste duurzaamheidspas van uniGlas®. De EPD met ecologische balans voor de constructie van de uniGlas® | FACADE hout-glas-composietelementen als basis voor het ontwerp van toekomstgericht en duurzaam bouwen.

Over de firma UNIGLAS GmbH & Co. KG:

uniGlas®is een in het marktsegment vlakglas unieke samenwerking van onafhankelijke middenstandsondernemers in de isolatieglasproductie en glasveredeling met locaties in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland en Slovenië. UNIGLAS GmbH & Co. KG is in november 1995 opgericht door Duitse en Oostenrijkse bedrijven in Frankfurt/Main en is tegenwoordig gevestigd in Montabaur, in Rijnland-Palts. De onderneming bestaat uit 21 vennoten met 23 bedrijfslocaties en in totaal rond 1500 gekwalificeerde medewerksters en medewerkers. De talrijke bedrijven van de uniGlas®-vennoten veredelen vlakglas met zeer moderne technologieën en installaties en bieden een omvangrijk portfolio van hoogwaardig isolatieglas en speciaal glas aan. De vennoten nemen op gelijkwaardige basis deel aan uniGlas®. De kracht van de samenwerking ligt in het bijzonder in de bundeling van competentie en ervaring, verbonden met een continue technische kennistransfer tussen alle uniGlas®-partners.

Contact voor journalisten en reacties:

Yvonne Kuhlmann

UNIGLAS GmbH & Co. KG

Hoofd Marketing & Communicatie

Robert-Bosch-Straße 10

D-56410 Montabaur

Tel.      +49 (0)2602/94929-100

Fax:     +49 (0)2602/94929-299

 

E-mail:     kuhlmann@uniglas.de

Internet:   www.uniglas.net

 

terug