UNIGLAS - Wij bieden meer!

Techniek

De technische comités controleren en verbeteren — in samenwerking met de floatglasindustrie, de leveranciers en de vennoten — voortdurend de technische standaard van alle UNIGLAS-producten. De technische leiding van de UNIGLAS-centrale ondersteunt de vennoten competent bij alle technische vragen.

Verdere scholing

Een belangrijke pijler van de coöperatie UNIGLAS wordt gevormd door de verdere scholing van de medewerkers. Daarom worden in het kader van de UNIGLAS-academie regelmatig scholingen, seminaries en workshops aangeboden omtrent het thema adviesverstrekking en verkoop van glas, en deze zijn ook zeer in trek. Door middel van dergelijke doelgerichte kwalificatiemaatregelen creëert UNIGLAS nieuwe maatstaven met het oog op de vakcompetentie van alle coöperatiepartners.

Marketing

Met een uniform vormgegeven markt- en reclamepresentatie van UNIGLAS zorgt het marketingcomité dat competentie en kracht van de coöperatie in het openbaar worden waargenomen. Het comité ontwikkelt marketingacties die precies op de behoeften van de vennoten zijn toegespitst. De marketingleiding van de UNIGLAS-centrale brengt de overeengekomen doelstellingen in praktijk en ondersteunt de vennoten vakkundig bij alle vragen op het vlak van de marketing.

Klantgarantie

Wat zijn plicht jegens klanten en partners betreft, heeft UNIGLAS voor alle vennoten een garantiefonds alsook een leverings- en prestatiegarantie ingericht. Met het UNIGLAS-garantiefonds, een doelgebonden solidair fonds, verzekeren wij dat gelegitimeerde eisen van klanten tegenover een vennoot als gevolg van een garantieplicht ook dan worden vervuld wanneer deze niet meer solvabel is.