Vennoot worden

UNIGLAS GmbH & Co. KG is een samenwerkingsverband tussen middenstandsondernemingen, dat onafhankelijk is van de glasindustrie of van andere leveranciers. Het heeft tot doel, als gemeenschappelijk ‘stafcentrum’ voor zijn vennoten dienstverleningen te verschaffen op het vlak van marketing, techniek en verdere scholing. Daarenboven biedt het zijn vennoten een forum om onder gelijkgezinden technisch en commercieel van gedachten te wisselen. Uiteindelijk bevordert UNIGLAS de verkoop van de producten van zijn vennoten, en levert zodoende een belangrijke bijdrage aan hun onafhankelijkheid en commercieel succes.

Toetreden tot UNIGLAS is zo eenvoudig als maar kan. Vooreerst kunt u voor de status van partner van de coöperatie kiezen. Op deze wijze leert u de werkzaamheden van UNIGLAS kennen, en na ten laatste 2 jaar kunt u de beslissing nemen of u al dan niet als vennoot wilt toetreden. Tijdens de periode als partner ontstaan generlei financiële verplichtingen voor u. Maar ook als vennoot van UNIGLAS is het financiële engagement contractueel begrensd, en kan derhalve niet naar believen uitdijen.

Wij zijn graag bereid, u de filosofie, de visies en de doelstellingen alsook de ‘unique selling points’ van UNIGLAS te verduidelijken in een persoonlijk gesprek. Daarbij zou in elk geval ook een vennoot van UNIGLAS als gesprekspartner van de partij zijn, die u graag verslag uit zal brengen omtrent diens persoonlijke ervaringen.

Hebben wij uw nieuwsgierigheid gewekt? Kunt u zich met de doelen van UNIGLAS identificeren? Zou het voordelig zijn, een sterk samenwerkingsverband te hebben dat u in staat stelt, zich meer op de kernactiviteiten verkoop en productie te concentreren? Aarzel dan niet, en neem rechtstreeks telefonisch (+49 (0)2602-94929-0) of schriftelijk (info@uniglas.de) contact met ons op.